top of page

The full story

Stem vóór woningen
op Nesserlaan/Galjoen

Amstelveen heeft een grote behoefte aan (zorg)woningen. De gemeente is op zoek naar inbreidingslocaties en naar mogelijkheden om bestaand stedelijk gebied te transformeren. Het opnieuw inrichten van het industrieterrein aan de Nesserlaan & Galjoen is een uitgelezen kans om 12.000 m2 verhard bebouwd terrein te transformeren naar een groene woon-zorglocatie.

Industrieterrein Galjoen.png

Bewering & Feit

Bewering

“Het huidige industrieterrein aan de Nesserlaan/Galjoen ligt in de Bovenkerkerpolder en dat is beschermd gebied.”

Feit
De bouwlocatie ligt níet in de Bovenkerkerpolder.

Het betreft een stedelijke locatie in de wijk Waardhuizen. De onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken bevestigen dat zowel de gemeente als de provincie deze locatie NIET hebben aangemerkt als onderdeel van de Bovenkerkerpolder. Ook het geldende bestemmingsplan toont dit aan. Dus dat het hier zou gaan om beschermd landelijk gebied is onjuist. 

Visie

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page