Stadsheeren BV
Maliestraat 7
3581 SH Utrecht
t. 030 - 7370182
info@utrechtshuys.nl
Utrechtshuys
ontwikkeling
beleggingen
> nieuwbouw
projecten
inkoop
interieur ontwerp

Nieuwbouw
Naast onze passie voor renovatie en restauratie willen wij ook iets toevoegen aan de nieuwbouw. Er wordt veel gepraat, geschreven en getest over passieve bouw, zuinig bouwen, energie-nul woningen en CO2 uitstoot, maar er wordt -in onze ogen- nog te weinig echt mee gebouwd.

In 2006 kwamen wij voor het eerst in aanraking met de lage eisen die men in Nederland stelt aan nieuwbouwwoningen. Onze ideeën voor passieve- en milieuvriendelijke bouw werden niet door iedereen begrepen. De afdeling bouw en wonen van de gemeente verwees ons naar de afdeling milieu en de aannemer wilde alleen meedenken in bakstenen.

Bij ons eerste project zijn we nog meegegaan in dit ‘traditioneel denken’. Bij de daaropvolgende projecten zijn wij echter zelf op onderzoek uitgegaan en ‘out of the box’ gaan denken. Uiteindelijk hebben we verschillende methoden gevonden om beter en zuiniger te bouwen. Onze passie, gevoel voor stijl, ontwerpkunst èn kennis omtrent het leefklimaat resulteert in woningen die zich sterk onderscheiden van de traditionele nieuwbouw.

Passief huis
De ruimteverwarming in een passiefhuis is grotendeels afkomstig van passieve warmte: warmte die al aanwezig is en niet speciaal hoeft te worden opgewekt. Om een woning een passief huis te kunnen noemen, moet de woning op een bepaalde manier gebouwd zijn.

Een uitgekiend ontwerp.
Een passief huis heeft grote glasoppervlakken aan de zuidzijde waardoor er veel zonlicht kan binnentreden. De opbrengst van deze warmte is groter dan het verlies door het grote glasoppervlak. Daarnaast heeft een passiefhuis een speciale opbouw van de wanden. In het architectonische ontwerp van de woning moeten we hier al rekening mee houden.

Hoogwaardige schil.
Het Nederlandse bouwbesluit (regels die de overheid stelt aan nieuwbouw) heeft een minimale RC (isolatie waarde) eis van 2,5. De meeste nieuwbouw woningen worden hier ook mee gebouwd. Met een 40 cm houtskelet of staalskeletwand is een RC waarde van 10 haalbaar. Met een gasbetonwand of een steenachtige wand met een harde isolatie schil is een RC (isolatie waarde) van 5 tot 10 makkelijk haalbaar. Dit houdt in dat je gemakkelijk twee tot vier keer zo zuinig kunt bouwen als momenteel gebeurd. De ramen van een passiefhuis bestaan uit drievoudige beglazing met een edelgasvulling. Om er voor te zorgen dat zonnestralingswarmte wel naar binnen, maar niet naar buiten dringt, wordt het glas voorzien van een onzichtbare en flinterdunne zilverfolie. Het huidige Hr ++ glas in de traditionele nieuwbouw heeft een u- waarde van 1,2. Driedubbelglas heeft een u-waarde van 0.6. Dit betekent twee keer zuiniger dan de traditionele bouw, de kosten van dit glas zijn 20% hoger.

Bouwen zonder kieren.
Een passiefhuis heeft geen kieren of andere openingen waardoor warmte ongewenst de woning in of uit kan. Dit betekent zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase een zorgvuldige aandacht voor detailleringen, vooral bij gevoelige aansluitingen zoals kozijnen, buitendeuren, aansluitingen kap-, gevel- en dakdoorvoeren.

Bouwen zonder koudebruggen.
Een koudebrug is een bouwdeel dat warmte naar buiten zou kunnen geleiden. We moeten dus voorkomen dat glas, kozijnen, deuren, constructieve elementen de kou naar buiten geleiden. Hierdoor hebben we bijna tot geen condensvorming.

Ventileren met warmteterugwinning
. Balansventilatie brengt de aan- en afvoer van lucht met elkaar in balans. Er wordt vers gefilterde buitenlucht aangevoerd naar de woon- en slaapkamers en de vervuilde en vochtige lucht vanuit bijvoorbeeld de keuken, badkamer en het toilet wordt afgevoerd naar buiten. In de ventilator zit een warmte-terugwin-unit gebouwd. Via deze warmtewisselaar wordt de aangezogen koude buitenlucht verwarmd door de retour afgezogen lucht. De luchtstromen worden niet met elkaar vermengd. Daardoor gaat de vervuilde lucht rechtstreeks naar buiten en blijft de warmte binnen.

Actieve- en passieve warmtevoorziening. De ruimteverwarming in een passiefhuis is grotendeels afkomstig van warmte die al aanwezig is en niet speciaal hoeft te worden opgewekt. Zonnewarmte is hier een belangrijk onderdeel van. Maar ook aan de warmte afkomstig van verlichting van elektrische apparatuur en aan de warmte-uitstraling van het menselijk lichaam. Een volwassen persoon geeft warmte af dat vergelijkbaar is met een lamp van 100 Watt. Door de hoge isolatiewaarde blijft de optelsom van deze warmte binnenshuis. In bestaande woning gaat zoveel warmte verloren dat deze passieve warmtebronnen er niet toe doen.
De meeste warmte die in een passiefhuis nodig is, wordt gebruikt voor tapwater. Meestal wordt voor zonnecollectoren op het dak gekozen om deze te genereren.
De lucht-water warmtepomp is een warmtepomp die zijn energie uit de buitenlucht onttrekt en afgeeft aan water. Aan de bronzijde wordt lucht aangezogen. Door de relatief hoge luchttemperatuur en het snel condenserende koudemiddel dat zich in de warmtepomp installatie bevindt, wordt het koudemiddel door de verdamper omgezet naar damp met een hoge temperatuur en lage druk. De compressor comprimeert de damp naar een hoge druk. Door het comprimeren van de damp ontstaat een hoge temperatuur, deze warmte wordt d.m.v. een wisselaar (condensor) overgedragen aan de warmwaterboiler. De temperatuur van het koudemiddel wordt hierdoor lager, waardoor het gas gaat condenseren. De ontstane vloeistof wordt door een expansieventiel naar een lagere druk gebracht. Dit proces kan zich steeds opnieuw herhalen.


Naast verwarmen is het ook mogelijk om je huis te koelen met deze warmtepomp. In feite wordt dan hetzelfde principe toegepast maar dan omgekeerd. Via deze weg werkt ook uw koelkast.

Zonwering. Bij een passiefhuis moeten we opletten dat we in de zomer niet te veel warmte binnen halen. We moeten dus ook hier al in het ontwerp zorgen voor zonneschermen, screens of rolluiken. Deze worden echter steeds architectonischer. Er zijn al hele mooie shutters voor buiten te verkrijgen.

Wat doet het voor de mens
Een passief huis is goed geïsoleerd en daardoor zijn de wanden warmer. Deze warmte zorgt dat wij minder warmte van onze huid afstralen, dit ervaren wij als comfortabel. Bij een volledig passief gebouwd huis is de temperatuur constant. Dit heeft een zeer gunstig effect op mensen met allergieën en is beter voor de luchtwegen. Voor mensen met allergieën is het aan te raden geen damp-remmende folie te gebruiken in de woning, aangezein dit een negatief effect op de luchtwegen heeft.

Naast dat het in de toekomst besparingen oplevert en het gunstiger is voor ons “zijn” en ons gevoel, leveren wij ook een grote bijdrage aan de toekomst. Door goed na te denken welke materialen we gebruiken, wat het aan energie kost om ze te produceren, te vervoeren en weer te recyclen, leveren wij een bijdrage aan de wereld van morgen. Het is voor iedereen mogelijk iets bij te dragen! Dus probeer als je gaat bouwen dit zo passief mogelijk te doen.over ons
partners
contact